اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/8/28 لغایت 1402/8/30

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/8/28 لغایت 1402/8/30 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1402/8/28 لغایت 1402/8/30

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید