اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 142/10/10 لغایت 1402/10/12

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 142/10/10 لغایت 1402/10/12 فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی مورخ 142/10/10 لغایت 1402/10/12

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید