اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای حمایت مالی و معنوی از ۵٠ پروژه صادراتی

دکتر بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در روز دوم همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در خصوص نقش تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و ضرورت ایجاد آن‌ها گفت: ٣ اصل اساسی برای ایجاد تشکل‌ها وجود دارد که شامل فزون بخشی قدرت، اتحاد، ارتباط و یکپارچگی با دو هدف افزایش توانمندی […]

دکتر بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در روز دوم همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در خصوص نقش تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و ضرورت ایجاد آن‌ها گفت: ٣ اصل اساسی برای ایجاد تشکل‌ها وجود دارد که شامل فزون بخشی قدرت، اتحاد، ارتباط و یکپارچگی با دو هدف افزایش توانمندی و افزایش ارتباطات داخلی برای منظور تقویت تقاضا و عرضه و صیانت از حقوق اعضا در مقابل ذی‌نفعان قدرت می شود.

وی با شاره به وابستگی شدید و مثبت صنعت پلیمر ایران به صادرات خاطر نشان کرد: در 40 سال حیات سیاسی ایران این موضوع نمود پیدا کرده که سیاست خارجی کشور ما دستخوش رخدادهایی است و بزرگترین ظرفیت ارزآوری کشور بهره گیری از ذخایر نفتی بوده که این ذخایر، وابستگی شدیدی به سیاست خارجی کشورمان دارد.

عشقی ادامه داد: پس از تحریم‌ها بزرگترین تنگنایی که ایجاد شده تامین منابع ارزی برای کشور است و باید این منابع ارزی از صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

وی افزود: دولت در سال های اخیر پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده تا بازیافت ارز ناشی از صادرات غیر نفتی را مدیریت کند بنابراین صادرات غیرنفتی هم برای دولت وهم برای بخش خصوصی مهم است چرا که از سویی دیگر بازارهای داخلی متناسب با افزایش قیمت کالا و خدمات نمی توانند خود را تطبیق دهند و می بینیم که با افزایش قیمت کالا وخدمات میزان نیازمندی بالفعل مردم نیز افول می کند، بنابراین میزان بهره گیری ظرفیت واحدهای مولد کاهش می یابد و حاشیه سود واحدهای تولیدی نیز به شدت منقبض می شود. بنابراین باید برای مقابله با رکود داخلی به بازارهای جهانی مراجعه کنند.

عشقی تاکید کرد: اتاق مشترک باید هم ظرفیت صادراتی ایران و هم نیاز کشور هدف را ارزیابی کند که چگونه می تواند بخشی از نیاز کشورهای هدف را پوشش دهد. البته ظرفیت صادرات در کشورهای هدف باید همزمان با نیازمندی های داخلی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته عشقی، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک ٧ ماموریت مشترک دارند: ارتقا جایگاه صنعت، ترسیم چشم‌انداز، گفتمان و توسعه استراتژی‌های صنعت، عمومی سازی گفتمان، شکل‌دهی به فضای همکاری از طریق کانال‌های ارتباطی، رابط مرجع اخبار و اطلاعات، افزایش توانمندی ذینفعان.

وی در بیان این وظایف توضیح داد: تشکل می‌تواند با تعریف سوالات اساسی نزد دولت و ذینفعان به ایجاد یک چشم انداز و شهودی کردن آن نزد حکام نقش قابل توجهی ایفا کند، به طور مثال مسائلی مانند اینکه سهم صنعت پلیمر ایران در ارزآوری، جی دی پی و اشتغالزایی چقدر می تواند باشد، از جمله سوالاتی است که در این حوزه بیان می‌شود.

همچنین این موضوع را اتاق مشترک وظیفه دارد برای دولت توضیح دهد و تاثیر توسعه صنعت پلیمر بر سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد کشور را برای آن‌ها بیان کند.

وی در ادامه گفت: تشکل وظیفه دارد گفتمان و استراتژی توسعه صنعت خود را فارغ از تغییر حکومت ها و دولت‌ها مشخص کند و اتاق مشترک نیز راهکارهای همکاری برای این توسعه را رسانه‌ای کند.

عشقی در پایان بیان کرد: اتاق بازرگانی تهران اعلام آمادگی می کند برای 50 پروژه پژوهشی در حوزه صادرات، حمایت معنوی و مالی در چارچوب ضوابط اتاق بازرگانی تهران انجام دهد.