افزایش دو میلیارد یورویی صادرات مقدونیه شمالی از طریق مناطق توسعه فناورانه

ابلاغیه اتاق ایران در مورد گزارش واصله از وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص افزایش دو میلیارد یورویی صادرات مقدونیه شمالی از طریق مناطق توسعه فناورانه دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد گزارش واصله از وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص افزایش دو میلیارد یورویی
صادرات مقدونیه شمالی از طریق مناطق توسعه فناورانه

دانلود فایل پیوست