افزایش 50 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی با اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده

در لایحه بودجه 1401 با اصلاح قیمت سوخت صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و غیره، منابع حاصل از فروش گاز در هدفمندی یارانه‌ها بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به گزارش اینپیا به نقل از فارس، طبق جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1401، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح […]

در لایحه بودجه 1401 با اصلاح قیمت سوخت صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و غیره، منابع حاصل از فروش گاز در هدفمندی یارانه‌ها بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش اینپیا به نقل از فارس، طبق جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1401، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به میزان 94 هزار و 406 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد.

طبق جدول 1، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10% نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل 94.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در قانون بودجه 1400 دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود (جدول 2). در نتیجه در لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بررسی صورت‌های مالی صنایع عمده از جمله صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در سال‌های گذشته سودهای هنگفتی را به دلیل قیمت پایین سوخت دریافت می‌کرده‌اند.