الزام خریداران محصولات پتروشیمی به ثبت فروش در سامانه جامع تجارت با تایید خریدار

قائم مقام وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه ای خطاب به سازمان های صمت استان ها اعلام کرد که واحدهای خریدار محصول پتروشیمی از بورس کالا برای تداوم خرید ملزم به ثبت فروش خود که به تایید خریدار رسیده است در سامانه جامع تجارت شدند. به گزارش اینپیا متن نامه به این شرح است: […]

قائم مقام وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه ای خطاب به سازمان های صمت استان ها اعلام کرد که واحدهای خریدار محصول پتروشیمی از بورس کالا برای تداوم خرید ملزم به ثبت فروش خود که به تایید خریدار رسیده است در سامانه جامع تجارت شدند.

به گزارش اینپیا متن نامه به این شرح است:

با عنایت به اینکه نظام بخشی بازار کالاهای قابل مبادله در بورس کالا با هدف حمایت از صنایع و تسهیل دسترسی پایدار واحدهای تولیدی به مواد اولیه در دستور کار است، لذا لازم است آن سازمان به واحدهای تولیدی خریدار محصولات پتروشیمی از بورس کالا اطلاع رسانی نماید که امکان تداوم خرید از بورس کالا نیازمند، فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت که به تایید خریدار رسیده است، می باشد. بر این اساس لازم است خریداران محصولات تولیدی نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و تایید اسناد خرید خود اقدام نمایند. شایان ذکر است با توجه به اهمیت قیمت اسناد ثبت شده در امکان تداوم خرید از بورس کالا، مسئولیت درج قیمت اشتباه بر عهده فروشنده است. در این مرحله تداوم امکان خرید منوط به تایید حداقل ۷۰ درصد اسناد فروش کالاهای تولیدی از محصولات پتروشیمی توسط خریدار است.