امضای تفاهم‌نامه مشترک میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با انجمن پلاستیک ترکیه (pagev)

به گزارش اینپیا، همزمان با افتتاح سی و یکمین دوره از نمایشگاه پلاست‌اوراسیا در کشور ترکیه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن پلاستیک ترکیه تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند. در این تفاهم‌نامه به موضوعاتی از جمله برگزاری رویدادهای مشترک، دانش‌افزایی و آگاهی از بازارهای دو کشور در حوزه پلیمر و پلاستیک، تعامل دوجانبه پیرامون […]

به گزارش اینپیا، همزمان با افتتاح سی و یکمین دوره از نمایشگاه پلاست‌اوراسیا در کشور ترکیه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن پلاستیک ترکیه تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

در این تفاهم‌نامه به موضوعاتی از جمله برگزاری رویدادهای مشترک، دانش‌افزایی و آگاهی از بازارهای دو کشور در حوزه پلیمر و پلاستیک، تعامل دوجانبه پیرامون مسائل اقتصادی مرتبط با صنعت پلاستیک اشاره شده است.