مهندس علیرضا صحاف امین نماینده ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر یران در نشست اوپک گزارش داد

نماینده انجمن ملی در اولین نشست هماهنگی اوپک درخصوص سند الزام آور آلودگی پلاستیک ها

اولین نشست هماهنگی اوپک در مورد سند بین المللی الزام آور قانونی در مورد آلودگی پلاستیک در 6 مارس 2024 با حضور نمایندگان کشورهای اوپک و غیراوپک شرکت کننده در منشور همکاری (CoC) برگزار شد.  مهندس علیرضا صحاف امین بعنوان نماینده ایران و  انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این شست حاضر شده و در خصوص موضوعات مطرح شده در سند آلودگی پلاستیک ها سخنرانی کردند و به سوالات نمایندگان سایر کشورها در این خصوص پاسخ دادند.

با هماهنگی انجام شده توسط اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، مهندس علیرضا صحاف امین بعنوان نماینده ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این نشست حاضر شده و در خصوص موضوعات مطرح شده در پیش‌نویس سند آلودگی پلاستیک‌ها سخنرانی کردند و به سوالات نمایندگان سایر کشورها در این خصوص پاسخ دادند.

با مساعدت و هماهنگی انجام شده توسط اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، مهندس علیرضا صحاف امین بعنوان نماینده ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این نشست به‌صورت برخط حاضر شده و در خصوص موضوعات مطرح شده در پیش نویس صفر سند پایان دادن به آلودگی پلاستیک سخنرانی کردند و به سوالات نمایندگان سایر کشورها در این خصوص پاسخ دادند.

طی این جلسه، سه سخنرانی دیگر از دبیرخانه اوپک نیز در خصوص نقش پلاستیک‌ها، ابعاد و ملاحظات حقوقی سند یادشده با هدف مشارکت و همفکری کشورهای اوپک و غیر اوپک حاضر در منشور همکاری ارائه گردید.

دکتر عید القحطانی، مدیر بخش تحقیقات دبیرخانه اوپک، در سخنان خود در این نشست هشدار داد که «هر گونه تغییر در تمرکز سند از آلودگی پلاستیک به تولید پلاستیک، خطر از دست‌دادن شتاب به دست آمده تا کنون برای مقابله با آلودگی پلاستیکی به‌عنوان هدف اصلی سند آتی تحت مذاکره را در پی دارد».

لذا وی خواستار این شد که «مذاکره‌کنندگان در مذاکرات پیش‌رو این واقعیت را فراموش نکنند که این سند باید بر اساس اصول تولید و مصرف پایدار پلاستیک، در چارچوپ فرایند چرخشی باشد».

می‌توانید سخنرانی  ارایه شده در جلسه را از طریق  این  لینک دریافت نمایید