اولین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن برگزار شد

به گزارش اینپیا؛ به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، اولین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن شنبه مورخ 8 مرداد 1401 از رأس ساعت 9 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره و بازرس منتخب همراه بود، سمت اعضای هیأت مدیره […]

به گزارش اینپیا؛ به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، اولین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن شنبه مورخ 8 مرداد 1401 از رأس ساعت 9 در محل انجمن برگزار شد.

در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره و بازرس منتخب همراه بود، سمت اعضای هیأت مدیره با اجماع آراء به ترتیب ذیل مشخص شد:
آقای مهندس حاجعلی (رییس هیأت مدیره انجمن)
آقای مهندس بهشتیان (نایب رییس هیأت مدیره انجمن)
آقای دکتر فرد حسینی (خزانه دار و عضو هیأت مدیره انجمن)

آقای مهندس زمان زاده (عضو هیأت مدیره انجمن)

آقای مهندس صحاف امین (عضو هیأت مدیره انجمن)

همچنین در ادامه این نشست مقرر شد، به جهت عضویت در کمیته های فنی و استاندارد ، آموزش ، بازرگانی ، روابط عمومی و استان‌ها ، فراخوانی منتشر شود که بر این اساس افراد داوطلب با ارسال رزومه و معرفی نامه در سربرگ شرکت به دفتر انجمن، حداکثر تا پایان روز اداری چهارشنبه مورخ 12 مرداد می توانند به جهت عضویت در کمیته های انجمن اقدام نمایند.

همچنین افراد داوطلب برای سمت دبیری انجمن نیز می توانند با ارسال رزومه به دفتر انجمن ، حداکثر تا پایان روز اداری چهارشنبه مورخ 12 مرداد اقدام نمایند.

گفتنی است، در این جلسه ، با توجه به اهمیت و اولویت موضوع رتبه بندی، راجع به این موضوع بحث و تبادل نظر انجام شد و در این راستا مقرر شد پس از عارضه یابی همه جانبه فرآیند رتبه بندی ، پس از نظر سنجی و رایزنی با اعضای انجمن و کارشناسان مرتبط ، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.