نام و نام خانوادگی

 برمک قنبرپور

تاریخ تولد

1359

تحصیلات

فوق لیسانس مهندسی صنایع

فوق لیسانس تحلیل مدیریت

دارای مدرک DBA

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه کوئینز کانادا، سازمان مدیریت صنعتی، و دانشگاه لولئوی سوئد

نام شرکت

مجتمع پلاستیک طبرستان

تاریخ تاسیس شرکت

1375

تعداد پرسنل

450