برمک قنبرپور

نام و نام خانوادگی  برمک قنبرپور
تاریخ تولد 1359
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی صنایع

فوق لیسانس تحلیل مدیریت

دارای مدرک DBA

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه کوئینز کانادا، سازمان مدیریت صنعتی، و دانشگاه لولئوی سوئد

نام شرکت مجتمع پلاستیک طبرستان
تاریخ تاسیس شرکت 1375
تعداد پرسنل 450