برگزاری دوره آموزشی رایگان آشنایی با روش های تامین مالی از طریق بورس کالای ایران

دوره آموزشی آشنایی با روش های تامین مالی از طریق بورس کالای ایران به صورت رایگان توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار خواهد شد.   [button text=”برای دانلود فرم ثبت نام کلیک کنید” style=”shade” size=”large” padding=”0px 29px 2px 25px” radius=”14″ depth=”4″ depth_hover=”4″ link=”https://inpia.ir/wp-content/uploads/2021/07/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD.docx”]   پس از تکمیل فرم، با شماره های انجمن […]

دوره آموزشی آشنایی با روش های تامین مالی از طریق بورس کالای ایران به صورت رایگان توسط کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار خواهد شد.

 

[button text=”برای دانلود فرم ثبت نام کلیک کنید” style=”shade” size=”large” padding=”0px 29px 2px 25px” radius=”14″ depth=”4″ depth_hover=”4″ link=”https://inpia.ir/wp-content/uploads/2021/07/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD.docx”]

 

پس از تکمیل فرم، با شماره های انجمن و کمیسیون آموزش تماس حاصل کنید.