برگزاری دوره کارورزی co-op با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

دانشگاه امیرکبیر با همکاری با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، ورود به بازار کار را برای دانشجویان خود تسهیل کرد براساس تفاهم‌نامه میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ارتقای آموزش دانشجویان دوره کارشناسی، دوره آموزش کارورزانه ( (co-opبا همکاری واحدهای صنعتی برگزار می‌شود. به گزارش اینپیا، اشتغال همواره یکی […]

دانشگاه امیرکبیر با همکاری با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، ورود به بازار کار را برای دانشجویان خود تسهیل کرد
براساس تفاهم‌نامه میان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ارتقای آموزش دانشجویان دوره کارشناسی، دوره آموزش کارورزانه ( (co-opبا همکاری واحدهای صنعتی برگزار می‌شود.
به گزارش اینپیا، اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان بوده است. دانشجویان در رشته‌های مختلف به خصوص رشته های مرتبط با بخش صنعت همواره این انتظار را از فضای دانشگاه دارند که آن‌ها را برای حضور در فضای کار توانمند سازند، از همین رو دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، اجرای طرح کارشناسی کارورزانه را برای تحقق این هدف دنبال می‌کند. از همین رو واحدهای صنعتی که تمایل به همکاری در این طرح و استفاده از ظرفیت داشجویان دانشگاه امیرکبیررا دارند، می‌توانند از طریق انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، حضور خود را اعلام کنند. لازم به توضیح است که فرآیند اخذ دانشجو در واحدهای صنعتی بعد از انجام مصاحبه از سوی شرکت‌ها بوده و دانشجویان در صورت موفقیت در مصاحبه از سوی واحدهای صنعتی انتخاب می‌شوند.
صاحبان صنایع علاقه‌مند به حضور در این طرح و پذیرش دانشجو می‌توانند از طریق تماس با دبیرخانه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.
واحدهای صنعتی علاقه‌مند به شرکت در این طرح می‌توانند از طریق تماس یا ارسال فکس با شماره‌های 02144787131 ، 02144182896، 02144787146، 02144182892 همچنین، ارسال ایمیل به آدرس info@inpia.ir اقدام کنند.