بازرس و رئیس کمیته روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران مطرح کرد:

به تحقق شعار سال امیدوار نیستم

مهندس علیرضا ترک ، بازرس و رئیس کمیته روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تاکید کرد:«من به شخصه خیلی امیدوار نیستم که در راستای تحقق شعار سال، سیاست ها تغییرات چشمگیری داشته باشد. حالا شاید به شکل ظاهری چند جلسه ای با انجمن ها برگزار شود اما بدون شک حاصلی نخواهد داشت. بنابراین من به تحقق شعار سال خیلی خوش بین نیستم.»

بعد از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، گمانه زنی هایی در رابطه با چگونگی تحقق آن صورت گرفت. چرا که اقتصاد مردمی در گروی فراهم سازی زیر ساخت ها توسط دولت است و بدین ترتیب مجددا دولت در خط مقدم این جبهه ایستاده است. اما باید دید بخش خصوصی در این بین چه نقشی را ایفا می سازد؟

مهندس علیرضا ترک ، بازرس و رئیس کمیته روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این رابطه معتقد است:« مشخص است که بر اساس نامگذاری سال، نوک پیکان به سمت بخش خصوصی و مردم نشانه رفته است. ولی در رابطه با اینکه بخش خصوصی چقدر در تحقق آن نقش دارد، اصل داستان به سمت دولت برمی گردد. باید دید دولت چطور می خواهد از مشارکت بخش خصوصی و مردم استفاده کند. به هر حال رد پای دولت و حضورش در اقتصاد بسیار سنگین است. بنابراین اینکه بخش خصوصی چه میزان می تواند مشارکت داشته باشد بستگی به این دارد که دولت تا چه میزان می تواند فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.»

او تاکید کرد:« در حال حاضر دولت در تمام ارکان و تصمیم گیری ها حضور دارد، همانطور که نقش او را در قیمت گذاری دستوری، تعیین نرخ ارز، ارز چند نرخی و حتی فشار هایی که به اتاق های بازرگانی و سایر قسمت ها وارد می شود، شاهد هستیم. بنابراین رفتار فعلی دولت در راستای تحقق شعار سال نیست و با آن تطابق ندارد. اما اینکه آیا این شعار تا پایان سال محقق خواهد شد جای بحث و بررسی دارد.»

مهندس ترک در رابطه با اقداماتی که دولت باید انجام دهد تصریح کرد:« ابعاد شعار” جهش تولید با مشارکت مردم” بسیار کلی است،  و باید دید چه بعدی از این شعار به دولت و چه بعدی از آن به بخش خصوص بر می گردد. چرا که دولت در حال حاضر در جای جای اقتصاد در حال دخالت است و تفسیر و تعبیر آن هم بسیار زیاد است. بنابراین در ابتدا  باید دید که آقایان دولتی از این شعار چه تفسیر و تعبیری  می کنند. بخش خصوصی از این سوال چه تفسیر و تعبیری دارد و این تفاسیر و تعابیر چقدر با یکدیگر تفاوت دارند؟ آیا اینکه دولت در حال حاضر در قیمت گذاری دخالت می کند این را به عنوان مصادیقی می بیند که کار را به دست مردم داده؟ احتمالا با دوستان دولتی اگر صحبت بکنیم استدلال می کنند و در این استدلالشان هم حق را به خودشان می دهند اما از دید بخش خصوص ماجرا به این شکل نیست.»

او افزود:« در تعیین نرخ ارز فاصله بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد به 50 درصد رسیده و این ناشی از سیاست غلط دولت است. چنین شرایطی رانت بزرگی است که در واردات ایجاد می شود. به همین دلیل هم کسری تراز تجاری بعد از سال ها در حال حاضر به 15 تا 16 میلیارد دلار رسیده در حالی که از زمان آقای احمدی نژاد ما این کسری را نداشته ایم. اینها ناشی از سیاست غلط دولت در تعیین نرخ نیما و نرخ ارز و نرخ آقای فرزین است. استدلالشان هم این بوده که ما به این صورت بازار را اداره می کنیم. نتیجه این شد که فنر دلار در رفت به  64 هزار تومان رسید، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این کسری مازاد است، ما بارها و بارها به دولتی ها گفته ایم که این اشتباه است و باید دید این اشتباهات را اصلا قبول دارند؟ و آن را جزو مصادیق مداخله می دانند؟»

او تاکید کرد:« من به شخصه خیلی امیدوار نیستم که در راستای تحقق شعار سال، سیاست ها تغییرات چشمگیری داشته باشد.  حالا شاید به شکل ظاهری چند جلسه ای با انجمن ها برگزار شود اما بدون شک حاصلی نخواهد داشت. بنابراین من به تحقق شعار سال خیلی خوش بین نیستم.»