تجزیه و تحلیل داده های آماری از شرایط قیمتی مواد اولیه و تورم سال 1403

در هفته گذشته در بازار شرق آسیا، قیمت پلی اتیلن سنگین به دنیال افزایش تنش های دریای سرخ افزایشی بود اما قیمت ها در خاورمیانه کاهش یافت. به دلیل نرخ عملیاتی پائین تولید و تقاضا پائین پلی اتیلن حجم معاملات محدود بود. به طور کلی بازار جهانی پلی اتیلن تحت تاثیر اختلالات حمل و نقل […]

در هفته گذشته در بازار شرق آسیا، قیمت پلی اتیلن سنگین به دنیال افزایش تنش های دریای سرخ افزایشی بود اما قیمت ها در خاورمیانه کاهش یافت. به دلیل نرخ عملیاتی پائین تولید و تقاضا پائین پلی اتیلن حجم معاملات محدود بود.

به طور کلی بازار جهانی پلی اتیلن تحت تاثیر اختلالات حمل و نقل دریای سرخ قرار داست. افزایش هزینه های حمل و نقل و کاهش دسترسی به کشتی ها در بلند مدت احتمالا بر قیمت پلی اتیلن تاثیر گذار خواهد بود. این در حالی است که محصولات پتروشیمی از همبستگی منطقی برخوردار هستند.

فایل کامل این پژوهش را از اینجا بخوانید