تحلیل بازار کشور آذربایجان برای ورود کالاهای ایرانی

بر اساس این گزارش در میان کشور های قفقاز جنوبی، جمهوری آذربایجان با دارا بودن وسعت زیاد، جمعیت بیشتر، منابع انرژی قابل توجه، منابع انرژی فسیلی و آب و هوای نسبتاً مناسب و با دارا بودن ویژگی هایی از قبیل تجانس جمعیتی، قومی و فرهنگی با شمال غرب ایران مهمترین همسایه شمالی ایران محسوب می […]

بر اساس این گزارش در میان کشور های قفقاز جنوبی، جمهوری آذربایجان با دارا بودن وسعت زیاد، جمعیت بیشتر، منابع انرژی قابل توجه، منابع انرژی فسیلی و آب و هوای نسبتاً مناسب و با دارا بودن ویژگی هایی از قبیل تجانس جمعیتی، قومی و فرهنگی با شمال غرب ایران مهمترین همسایه شمالی ایران محسوب می گردد.

 

در بخش روابط تجاری ایران با جمهوری آذربایجان، هر چند حجم کل مبادالت طرفین در مقایسه با کل مبادلات آذربایجان با رقبای ایران از جمله کشور های ترکیه و روسیه رضایت بخش به نظر نمی رسد اما در بین کشور های CIS همواره جمهوری آذربایجان بزرگترین وارد کننده اقلام تجاری از ایران بوده است و این در حالی است که تراز تجاری مبادالت همیشه مثبت بوده و به نفع ایران است، در حقیقت این امر به طور ذاتی از اهمیت ویژه بازار جمهوری آذربایجان در مسیر ارتباطی ایران با بازار های اقتصادی CIS حکایت دارد.

 

گزارش کامل را از لینک زیر دانلود کنید

_بازار_کشور_آذربایجان_برای_ورود_کالاهای_ایرانی