تصاویر بازدید از گروه صنایع گیتی پسند، 14 اسفند 94

[section] [row] [col span__sm=”12″] [ux_gallery ids=”3929,3930,3931,3932″ style=”none” lightbox_image_size=”large” type=”slider” columns=”3″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″] [/col] [/row] [/section]

[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_gallery ids=”3929,3930,3931,3932″ style=”none” lightbox_image_size=”large” type=”slider” columns=”3″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″]

[/col]

[/row]

[/section]