تور صنعتی بازدید از کارخانه شرکت شیما کفش و زرین پوشش جم

تور صنعتی بازدید از کارخانه شرکت شیما کفش و زرین پوشش جم امروز برگزار شد این تورها قرار است به صورت ماهیانه به همت کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت برگزار شود ، شرکت های علاقه مند می‌توانند با دبیرخانه در ارتباط باشند دبیر کمیسیون آموزش سرکار خانم […]

تور صنعتی بازدید از کارخانه شرکت شیما کفش و زرین پوشش جم امروز برگزار شد
این تورها قرار است به صورت ماهیانه به همت کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت برگزار شود ، شرکت های علاقه مند می‌توانند با دبیرخانه در ارتباط باشند
دبیر کمیسیون آموزش سرکار خانم سلمانی

داخلی ۱۰۳☎️02144182896☎️09921624178