جلسه مهم رئیس سازمان بورس با دبیرکل انجمن کارفرمائی صنایع پتروشیمی ایران

  روز گذشته در جلسه‌ای با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر، رضا عیوضلو معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران، احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و فریبرز کریمایی قائم مقام این انجمن، مشکلات پیش‌روی صنعت پتروشیمی و راه‌کارهای حل این […]

 

روز گذشته در جلسه‌ای با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر، رضا عیوضلو معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران، احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و فریبرز کریمایی قائم مقام این انجمن، مشکلات پیش‌روی صنعت پتروشیمی و راه‌کارهای حل این مشکلات بررسی و تصویب شد که از جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-تغییر در فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حذف مولفه‌ی قیمت هاب‌های اروپایی از نرخ خوراک گاز  کمافی‌السابق از دولت مطالبه و پیگیری شود.
۲-خوراک شرکت‌های متانولی به گونه‌ای تعیین شود تا قابلیت رقابت‌پذیری این شرکت‌ها افزایش پیدا کند.
۳-تمامی بندهای مربوط به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شده بود، به طور کامل و صحیح و اجرایی شود.
۴-بحث تخفیف پلکانی اشاره شده در قانون فوق‌الذکر از دولت مطالبه و احیا شود.

حال باید دید که مصوبات بالا و تغییراتی که در این مقررات جدید اعمال شده است، تا چه حد صنایع مصرف کننده پتروشیمی ها را بهره مند خواهد ساخت و یا بالعکس موجبات سود بیشتری خودپتروشیمی ها را فراهم خواهد کرد. آنچه لازم و مشخص است توجه بیشتر به صنایع پایین  دستی است که در این زمان به مطالبات بالحق خود دسترسی بیشتری پیدا کنند. و از این موارد یهره مند شوند.