حضور پرقدرت انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف در بیست و نهمین نمایشگاه چاپ، بسته بندی

 حمید صمدی رییس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف در مصاحبه با خبرنگار اینپیا، درباره مشارکت این انجمن در بیست و نهمین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته، و حضور اعضای این انجمن گفت:  حدود 20 عضو انجمن ظروف یکبار مصرف در این نمایشگاه  غرفه مستقل دارند و پر قدرت شرکت کرده اند.

 

حمید صمدی رییس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف در مصاحبه با خبرنگار اینپیا، درباره مشارکت این انجمن در بیست و نهمین نمایشگاه چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته، و حضور اعضای این انجمن گفت:  حدود 20 عضو انجمن ظروف یکبار مصرف در این نمایشگاه  غرفه مستقل دارند و پر قدرت شرکت کرده اند.

صمدی درباره اهداف این انجمن در این نمایشگاه گفت: اهداف کلی این انجمن راهبردی و دنبال رشد و کمک به اعضا  در باب مواد اولیه و مسائل راهنمایی های  ماشین آلات این صنعت است.  همچنین این انجمن هدفش در این نمایشگاه،  شناساندن خود و اعضا به مشتریان داخلی و خارجی و  به خصوص عراق،  آسیانه میانه و کشورهای  C.I.S که در حال حاضر  به خصوص در بحث صادرات چارچوب ها ی بهتری را برای جذب اجناس اعضا دارند، در حال حرکت است. این انجمن آمادگی دارد، در این راستا کاتالوگ ها و اطلاعات اعضا را  جهت معرفی در این نمایشگاه به مشتریان ارائه دهد تا بتوانند در بحث صادرات در این حوزه حرکت های موثری صورت گیرد.

وی درباره اهمیت و عملکرد این نمایشگاه برای اعضای این انجمن ادامه داد: شرکت ها در  نمایشگاه ها چاپ و بسته بندی حضور گسترده تری خواهند داشت و نسبت به نمایشگاه ایران پلاست قطعا با توجه به حضور مشتریان بیشتر،  نتیجه بهتری دریافت خواهند کرد.