دوره آموزشی روند فناوری در زمینه پلیمر های زیست سازگار

🔸️مدرس: دکتر محمد آکو

🔸️موسس و رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان پترو تحلیل آوا
🔹️ سرفصل ها:

معرفی پلیمر های زیست سازگار روش های تولید

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر های زیست سازگار

موارد کاربرد پلیمر های زیست سازگار

📆زمان: یکشنبه 28 آبان ماه 1402 ساعت 14:00 الی 16:00

📍محل: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، سالن خیام

🔸🔹️با اعطای گواهینامه رسمی

شماره تماس: 0214418289696