روسای کمیسیون‌های هجده‌گانه اتاق ایران مشخص شدند

اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی برای دور دوم دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند.   پس از برگزاری شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی طی دو روز با برگزاری انتخابات، اعضای هیات رئیسه خود را برای دور دوم در دوره نهم هیات نمایندگان تعیین کردند. روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران

اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی برای دور دوم دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند.

 

پس از برگزاری شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی طی دو روز با برگزاری انتخابات، اعضای هیات رئیسه خود را برای دور دوم در دوره نهم هیات نمایندگان تعیین کردند.

روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران