رونمایی از تندیس استاد افشار طارمی در مراسم گرامیداشت اساتید پلیمر و رنگ ایران