آخرین سند الزام آور آلودگی پلاستیک ها INC-4

آخرین نسخه سند بین المللی الزام آور قانونی در مورد آلودگی پلاستیک، از جمله در محیط زیست دریایی (INC-4)، از 23 تا 29 آوریل 2024 که در مرکز شاو در اتاوا، کانادا برگزار شد را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید

 

چهارمین جلسه کمیته مذاکره بین دولتی برای توسعه سند بین المللی الزام آور قانونی در مورد آلودگی پلاستیک، از جمله در محیط زیست دریایی (INC-4)، از 23 تا 29 آوریل 2024 در مرکز شاو در اتاوا، کانادا برگزار شد.

قبل از این جلسه رایزنی های منطقه ای در 21 آوریل 2024 برگزار شد.

برای دریافت سند مورد مذاکره به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

سند zero daft inc_-_subgroup_1.3_

-_co-facilitators_non-paper_on_subgroup_outcomes_29.04.24_1.47

_pm inc4_-_1.2_-_drafting_streamlined_text_part_ii_1-2_version_as_of_28_final

_0 inc4_subgroup_2.1_co-facilitators_non-paper_on_subgroup_outcomes_29.04.2024_rev

sg2.2_outcomes_28april2024_22.45_final