ضرورت اهمیت نقش و جایگاه انجمن ملی در فرآیند تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران،  کمیسیون فنی با حضور: مهندس سعید زکایی، رییس کمیسیون؛ مهندس خادمی، آریا نام؛ مهندس میربلوک، اندیشه برتر میران؛ مهندس ساعد لشگری، کوشا پلاست نیکان؛ مهندس صحاف امین، انجمن پلی اتیلن؛ مهندس گیسو طائف، انجمن همگن پلاستیک البرز؛ دکتر زاهد احمدی؛ مهندس صمدی، انجمن ظروف یکبار مصرف؛ مهندس دادگری، پارسا پلیمر شریف؛ مریم دامغانی؛ دبیر کمیسیون فنی در روز […]

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران،  کمیسیون فنی با حضور: مهندس سعید زکایی، رییس کمیسیون؛ مهندس خادمی، آریا نام؛ مهندس میربلوک، اندیشه برتر میران؛ مهندس ساعد لشگری، کوشا پلاست نیکان؛ مهندس صحاف امین، انجمن پلی اتیلن؛ مهندس گیسو طائف، انجمن همگن پلاستیک البرز؛ دکتر زاهد احمدی؛ مهندس صمدی، انجمن ظروف یکبار مصرف؛ مهندس دادگری، پارسا پلیمر شریف؛ مریم دامغانی؛ دبیر کمیسیون فنی در روز چهارشنبه 16 اسفندماه 96 برگزار شد.

در این نشست، موضوع اهمیت نقش و جایگاه انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در فرآیند تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

 

  • در گذشته جلسات استاندارد بعضا بدون حضور نمایندگان و صاحبان کالا برگزار میشد و به دلیل بی اطلاعی از حقوق تولیدکننده موانع زیادی برای طی نمودن پروسه تدوین و تصویب قرار داشت ولی هم اکنون کمیته هایی تشکیل میشود جهت ارزیابی استانداردهای پیشنهادی
  • برخی از اصناف تمایلی به داشتن استاندارد ندارند و همچنین برخلاف سازمان های استاندارد در دنیا ، تدوین از سوی سازمان براساس نیاز جامعه صورت نمیگیرد بلکه از سوی تولیدکنندگان انجام می شود.
  • در استاندارد عموما نیازها از سوی مشتری مطرح می شود، ولی در ایران به شکل دیگری است، به عنوان مثال تکنولوژی وارد کشور می شود یا نقطه مزیتی ایجاد میکند که سعی میکنه با تدوین استاندارد رقبا را از گود خارج کند.
  • انجمن می بایست نگاه جامعی داشته باشد که هر استانداردی که جهت تدوین پیشنهاد می گردد، چه نیازی را در صنعت برآورده میکند و در نهایت چه نفعی و چه خروجی برای مشتری نهایی و ذینفعان در برخواهد داشت.

 

با توجه به اینکه در حال حاضر جهت ارزیابی استانداردهای پیشنهادی کمیته هایی تشکیل می گردد که حضور کارشناسان ذیربط اعم از: تولیدکننده، شرکت های بازرگانی، مصرف کننده، انجمن ها و سازمان های ذینفع جزو الزامات می باشد و از طرفی حضور این کارشناسان نماینده بعضا جدی گرفته نمی شود، پس از تدوین استاندارد و طی نمودن مراحل قانونی جهت تصویب که حدود یک سال به طول می انجامد، مشکل اصلی تازه شروع می شود و آن پاس کردن استاندارد از سوی تولیدکننده هست و بدیهی است به دلیل عدم حضور موثر و کارشناسانه ذینفعان استاندارد تدوین شده، خروجی لازم و مورد انتظار تحقق نمی یابد.

لذا از سوی اعضای کمیسیون به اتفاق نظر پیشنهادات زیر در جهت هدفمندسازی و پررنگ نمودن نقش و جایگاه انجمن ملی در سطح کلان (کنترل/نظارت) بر فرآیند تدوین استاندارد مطرح گردید:

 

  • درخواست جلسه از معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد مبنی بر تعیین و تایید حضور کمیسیون فنی انجمن ملی در تمامی مراحل تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت پلاستیک، امتیازات و خدمات؛
  • استانداردهای در حال تدوین در حوزه های مختلف پلاستیک جهت جلوگیری از موازی کاری به نحوی مقتضی اطلاع رسانی گردد و همچنین دعوت از کارشناسان و متقاضیان مربوطه برای حضور در کمیته تدوین؛
  • شناسایی خلاء های استاندارد در حوزه پلاستیک و تعیین مشتریان و ذینفعان اصلی؛
  • و جلب مشارکت کارشناسان صاحب نظر در کمیته های تدوین استاندارد جهت بهبود خروجی استانداردهای مصوب.

 

در نهایت جمعبندی جلسه به شرح زیر انجام شد:

 

انجمن ملی می بایست فهرستی از استانداردهای مورد نیاز صنعت را برای برنامه سال آینده گردآوری و به سازمان ملی استاندارد جهت تدوین پیشنهاد و ارایه نماید تا به تعیین اولویت های سازمان در برنامه آتی کمک کارشناسانه و هدفمندی کرده باشد. این فهرست با استعلام از انجمن های تخصصی صنعت جمع آوری می گردد.

روابط عمومی اینپیا