ظرفیت‌های تجاری صنعت پلیمر در عراق

ارائه مهندس ابراهیم محدرضازاده، رایزن سابق ایران و عراق در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری. برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید

ارائه مهندس ابراهیم محدرضازاده، رایزن سابق ایران و عراق در پنل بررسی فرصت‌های صادراتی پلیمری و شناسایی بازارهای جدید صادرات محصولات پلیمری در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری.

برای دانلود فایل ارائه کلیک‌ کنید