عدم رعایت کف عرضه پلی اتیلن سنگین بادی پتروشیمی کرمانشاه در 6 ماهه اول سال

بر اساس نمودار گزارشات بورس کالا پتروشیمی کرمانشاه در طول 6 ماه گذشته تنها در فروردین ماه و تیر ماه کف عرضه مصوبه پلی اتیلن سنگین بادی را رعایت کرده است.

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید