فرزانه علیرضایی

فرزانه علیرضایی
متولد مهرماه سال 1368
فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر گرایش صنایع در مقطع کارشناسی ارشد، از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و فارغ التحصیل رشته مدیریت کسب وکار ویژه دبیران تشکلها از اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر
از سال 94 در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به سمت دبیر کمیسیون های انجمن مشغول به کار شده و پس از 6 ماه به عنوان دبیر اول و در سال 95 تا کنون به عنوان دبیر انجمن فعالیت خود را در این تشکل ادامه داده است.