قول همکاری سفیر عربستان به انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

۲۵ مهرماه در حاشیه نمایشگاه نساجی و زنجیره ارزش که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شد، اعضای هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران حضور یافته و در بازدید از غرفه جامعه ی مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با سفیر عربستان دیدار داشتند.

در این دیدار موضوعاتی مانندخرید مدت دار از سابیک، صادرات به عربستان و اعزام هیات تجاری پلیمری با ویزای مولتی یکساله مطرح شد که سفیر عربستان برای همکاری در این زمینه ها اعلام آمادگی کرد.
همچنین شرکت های مشترک در ایران و عربستان جهت سرمایه گذاری های مختلف در حوزه پلیمری اعلام آمادگی کردند.
در نهایت مقرر گردید جهت بررسی های بیشتر جلسه تکمیلی برگزار شود.