قیمت پایه محصولات پتروشیمی این هفته چگونه خواهد شد؟ /قدرت‌نمایی نیما همچنان ادامه دارد

پس از یک هفته، مجلات جهانی منتشر شدند که با توجه به آغاز سال و نیمه تعطیل بودن بازارها، تغییرات محسوسی برای گروه‌های پتروشیمیایی ثبت نشد تا همچنان طی این هفته هم نقش اول تعیین نرخ‌های پایه را تغییرات دلار نیمایی بازی کند. به گزارش اینپیا، میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات […]

پس از یک هفته، مجلات جهانی منتشر شدند که با توجه به آغاز سال و نیمه تعطیل بودن بازارها، تغییرات محسوسی برای گروه‌های پتروشیمیایی ثبت نشد تا همچنان طی این هفته هم نقش اول تعیین نرخ‌های پایه را تغییرات دلار نیمایی بازی کند.

به گزارش اینپیا، میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی طی روزهای گذشته با 2.867 ریال افزایش به 247.661 ریال در تاریخ یکشنبه 19 دی ماه رسید که نشان از افزایش 1.17 درصدی این نرخ دارد. این رشد بیش از 1 درصدی می تواند کاهش نرخ محدود برخی گریدها در بازارهای جهانی را هم پوشش دهد.

بازارهای جهانی هم هرچند از توابع همیشگی پایداری در ابتدای سال بهره بردند و افت و خیز محدودی را ثبت کردند، اما چشم انداز هفته های آتی با توجه به جرقه‌های مثبت بهای نفت و کم اثرشدن سویه امیکرون کرونا که به تبع آن افزایش حمل و نقل و البته تقاضا رخ خواهد داد، مثبت است و میتواند در انتظار رشد بهای گروه ها پس ازچند هفته بود.

به هرحال آنچه از این هفته برآورد میشود، افزایش قیمت بیشتر گریدهاست که در نتیجه جهش بزرگتر دلار نیمایی رخ خواهد داد.