قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 شهریور 1400 اعلام شد

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 شهریور 1400 بر مبنای دلار نیمایی 229،362 ریال اعلام شد. برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.     مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در دو تاریخ  7 و 14 شهریور 140     مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در دو تاریخ  7 و 14 شهریور 140  

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی امروز 14 شهریور 1400 بر مبنای دلار نیمایی 229،362 ریال اعلام شد.

برای دانلود فایل قیمت ها کلیک کنید.

 

  مقایسه قیمت پایه محصولات پلیمری در دو تاریخ  7 و 14 شهریور 140

 

  مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در دو تاریخ  7 و 14 شهریور 140