دوره آموزشی ویژه نمایشگاه بازیافت

كاربردهاى گرانول هاى بازيافتى پلى اولفين ها در صنعت مستربچ و كامپاند

مدرس: دکتر امیرحسین یزدان بخش محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پنجمین نمایشگاه بین المللی پسماند، بازیافت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

مدرس: دکتر امیرحسین یزدان بخش