لزوم یکپارچگی بیشتر صنعت پتروشیمی در حوزه CSR

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت یکپارچگی طرح ها و مجتمع های پتروشیمی و تشکیل سبدی از شرکت های فعال در صنعت برای تبیین سیاست های مسئولیت های اجتماعی تاکید کرد. به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز […]

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت یکپارچگی طرح ها و مجتمع های پتروشیمی و تشکیل سبدی از شرکت های فعال در صنعت برای تبیین سیاست های مسئولیت های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش اینپیا به نقل از نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز چهارشنبه (21 مهرماه) در جلسه شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی که با حضوربرخی از مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی و نمایندگان آنها برگزارشد اظهارکرد: نقش صنعت پتروشیمی در مسئولیت اجتماعی بسیار مهم است و خوشبختانه این صنعت در این زمینه دستاوردهای ارزشمندی را به ثبت رسانده است.

وی با بیان این که با آغاز یک طرح پتروشیمی به طور ذاتی، مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد و فعالیت های در حال انجام خود یک نوع CSR است ، چون آثار آن طرح در منطقه رونق اشتغال را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: اکنون حدود 40 میلیون تن محصول نهایی در پتروشیمی کشور تولید می شود و چندهزار بنگاه فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی با حدود 1 میلیون نفرمشغول به کار و تولید هستند و این مصداق واقعی مسئولیت اجتماعی است.

وی با تاکید بر اهمیت یکپارچگی اطلاعات و ایجاد انسجام در بحث مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی درمحیط افزود: در شورای راهبردی مناطق ماهشهر وعسلویه باید اقدام های مربوطه هدفمند تر و منسجم تر دنبال شده و اقدام های انجام شده اطلاع رسانی شود.

محمدی تصریح کرد: خدمات پتروشیمی ها درزمینه CSR در سه حوزه انجام می شود، بخش نخست که بر اساس خروجی تصمیم های شوراهای سیاست گذاری شهرستان ها از سوی شورای راهبردی اقدام می شود.

بخش دوم اقدام هایی که فراتر از مصوبه های شورای سیاست گذاری شهرستان ها متناسب با نیازهای منطقه ای از سوی شورای راهبردی انجام می شود و بخش سوم اقدام هایی که شرکت ها جدا از پرداخت قدرالسهم شورای راهبردی و درمسیر تقویت برند خود دنبال می کنند و در مجموع تمام این فعالیت ها در قالب سبد مسئولیت های اجتماعی صنعت به شمار می رود.

وی اظهارکرد: در بحث چالش ها باید گفت که در شوراهای سیاست گذاری مناطق افرادی که باید حضور داشته باشند حضور ندارند و باید در بحث اقناع ذینفعان بازنگری صورت پذیرد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: لازم است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی رابطه میان مناطق عسلویه، ماهشهر و سایر مناطق را در بحث مسئولیت های اجتماعی در قالب یک مدل حاکمیتی تقویت کند و منجر به یکپارچگی شود .

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی اقدام های انجام شده از سوی پتروشیمی ها در بحث CSR گفت: باید اطلاع رسانی ها دقیق ،منظم و گسترده انجام شود ومی توان با برگزاری همایش های تخصصی درصورت کاهش شیوع ویروس کرونا، اقدام های انجام شده را اطلاع رسانی و از نوع نیازهای جوامع محیطی اطلاعات بهتری را دریافت کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در بحث کرونا، صنعت پتروشیمی اقدام های ارزشمندی را انجام داد و در اوایل گسترش این ویروس در کشور پتروشیمی کارون با توزیع گسترده آب ژاول در سطح کشور و سایر پتروشیمی ها نیز با تامین نیازهای بخش های بهداشت و درمان در بحث مسئولیت های اجتماعی عملکرد مطلوبی داشتند.

وی با بیان این که باید ذهنیت ها در مورد صنعت پتروشیمی را اصلاح کرد، گفت: با یک برنامه منسجم و یکپارچه و به روز شده ضمن احصا و بازنگری نیازهای جوامع محیطی می توان نقش مهم پتروشیمی ها و استراتژی های متناسب را تبیین و اجرایی کرد.

به گزارش نیپنا، پیشنهاد هایی از جمله تشکیل کارگروه مسئولیت اجتماعی با محوریت NPCبا حضورمدیران مناطق جهت اتخاذ سیاست های کلان، نقش طرح های در حال توسعه ای در حوزه مسئولیت های اجتماعی،تجمیع سازی خدمات شرکت های سایر مناطق در سبد مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی و بهبود جدی اطلاع رسانی به محیط خارج از صنعت ارائه گزارش های ادواری جامع صنعت پتروشیمی و سامان دهی همایش های مسئولیت های اجتماعی با حضور ذینفعان در این جلسه مطرح و بررسی شد.