کاری از انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

مستند استاندارد محصولات زیست تخریب پذیر (قسمت اول)

️انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در تلاش است تا با همت متخصصین و کارشناسان، بهترین استاندارد را برای محصولات زیست تخریب پذیر پیشنهاد دهد. به همین دلیل هم در مستند استاندارد محصولات زیست تخریب پذیر که در چند قسمت تهیه و تدوین شده و شما هم اکنون در حال دیدن اولین قسمت این مستند هستید، به گفت و گو با کارشناسان پرداخته تا نظر آن ها را در رابطه با استاندارد مورد تصویب سازمان ملی استاندارد در خصوص محصولات زیست تخریب پذیر جویا شود