مستند قطعنامه مقابله با آلودگی پلاستیک ها INC3 (سازمان ملل_کنیا)

آذر ماه سال جاری، سازمان ملل سومین نشست آلودگی های پلاستیک ها را در کنیا برگزار کرد دکتر مجید حبیب الهی، نماینده انجمن ملی در این اجلاس گزارش کوتاهی از آنچه گذشت را ارائه می‌دهد

آذر ماه سال جاری، سازمان ملل سومین نشست آلودگی های پلاستیک ها را در کنیا برگزار کرد
با توجه به تاثیر این سند در تجارت داخلی و خارجی صنعت پلیمر و ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت هایی در تولید، که بدون شک آثار ملی بر جا خواهد گذاشت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اقدام به اعزام نماینده ای همراه با نمایندگان وزارت خارجه و سازمان محیط زیست به اجلاس بین المللی کنیا کرد. 

دکتر مجید حبیب الهی، نماینده انجمن ملی در این اجلاس، گزارش کوتاهی از آنچه در این نشست گذشت را ارائه می‌دهد