مصوبات جلسه صد و بیست و یکمین کمیته تخصصی پتروشیمی

در این جلسه مقرر گردید پیرو بند 4 صورتجلسه 120 کمیته در خصوص استعلام برنامه زمانبندی واردات و تحویل 2EH از پتروشیمی شازند و گزارش به کمیته اقدام شود. همچنین در خصوص معاملات SBR مقرر گردید با توجه به محدودیت انبارش پتروشیمی بندر امام، تجمیع سهمیه خرید به صورت یک ساله به بورس اعلام شود […]

در این جلسه مقرر گردید پیرو بند 4 صورتجلسه 120 کمیته در خصوص استعلام برنامه زمانبندی واردات و تحویل 2EH از پتروشیمی شازند و گزارش به کمیته اقدام شود.

همچنین در خصوص معاملات SBR مقرر گردید با توجه به محدودیت انبارش پتروشیمی بندر امام، تجمیع سهمیه خرید به صورت یک ساله به بورس اعلام شود و در صورت ادامه روند عدم خرید، موضوع در جلسه بعدی کمیته مجددا طرح و تصمیم گیری شود.

از سوی دیگر پیرو مصوبه بند 4 صورتجلسه 104 و بند 7 صورتجلسه 58 در خصوص عرضه POY، مقرر گردید با محوریت دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت جلسه با حضورتولید کنندگان POY و ذینفعان تشکیل و نتیجه در جلسه بعدی کمیته ارائه شود.

علاوه بر آن با توجه به التهابات موجود در بازار محصولات ارتوزایلین و مخلوط زایلین، مقرر گردید پایش سهمیه های این محصولات با تمرکز بر تولیدکنندگان هیدروکربن توسط وزارت صمت صورت پذیرد.

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید