مصوبات شصت و دومین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

به گزارش اینپیا، شصت و دومین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی در تاریخ 5 تیرماه برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس توسط عاملان توزیع، تعداد اعضای دارای سهمیه بهین یابی (مندرج در ماده ۱ شیوه نامه فعالیت عاملان توزیع پیوست دستور العمل تنظیم بازار به حداقل ۷ عضو (واحد […]

به گزارش اینپیا، شصت و دومین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی در تاریخ 5 تیرماه برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید برای خرید محصولات پتروشیمی از بورس توسط عاملان توزیع، تعداد اعضای دارای سهمیه بهین یابی (مندرج در ماده ۱ شیوه نامه فعالیت عاملان توزیع پیوست دستور العمل تنظیم بازار به حداقل ۷ عضو (واحد فعال) اصلاح گردد. این مصوبه در راستای حمایت از فعالیت تعاونی های تامین نیاز (با رعایت مفاد آیین نامه مواد ۶ و ۲۰ بخش تعاونی اقتصاد) و با تأکید بر ایجاد شفافیت در عملکرد عاملان توزيع صادر گردید.

همچنین سقف ۲۵ درصدی کف عرضه جهت قرارداد بلندمدت کشف پریمیوم ۳ ماهه برای محصولات پی وی سی به تصویب رسید.

علاوه بر این مقرر گردید فروش اعتباری شرکتهای پتروشیمی به صورت امتیاز مکتسبه در فرآیند رتبه بندی اعتباری شرکت های پتروشیمی برای اخذ تضامین لحاظ گردد و ظرف مدت یک هفته نتیجه بررسی توسط بورس کالا به دبیرخانه کمیته منعکس شود.