مصوبات شصت و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

به منظور امکان خرید سهمیه های مربوط به هفته های تعطیل پایان تیر و مرداد ۱۴۰۰ و با توجه به انجام عرضه‌های جبرانی، تجمیع ۳ ماهه سهمیه بهین یابی (تابستان ۱۴۰۰) مورد تصویب قرار گرفت. (برای PET و محصولات با سهمیه خرید یک ماهه)   در خصوص عرضه استایرن منومر برای صنایع تولیدی رنگ و […]

به منظور امکان خرید سهمیه های مربوط به هفته های تعطیل پایان تیر و مرداد ۱۴۰۰ و با توجه به انجام عرضه‌های جبرانی، تجمیع ۳ ماهه سهمیه بهین یابی (تابستان ۱۴۰۰) مورد تصویب قرار گرفت. (برای PET و محصولات با سهمیه خرید یک ماهه)

 

در خصوص عرضه استایرن منومر برای صنایع تولیدی رنگ و رزین مقرر گردید بازبینی سهمیه ها و نظارت بر عملکرد خرید و مصرف استایرن تولید کنندگان رنگ و رزین توسط تشکل های مربوطه و با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری معاونت امور صنایع وزارت صمت انجام شده و گزارش آن ظرف ۲ هفته به کمیته ارایه شود. پیرو مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۵۶ کمیته، اصلاح تفکیک عرضه استایرن منومر در بورس برای تولید کنندگان رنگ و رزین و کامپوزیت و تولیدکنندگان پلی استایرن به ترتیب با نسبت ۱۷- ۸۳٪ تصویب شد.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی در خصوص قراردادهای سپرده کالایی در بورس، اجرای این نوع قرارداد با مشکلات مالیاتی مواجه است. مقرر شد اتاق بازرگانی پیشنهاد مشخص برای رفع مشکل را به دبیرخانه کمیته ارسال نماید.

فروش مستقیم (خارج بورس) محصول جانبی پتروشیمی رازی «مایعات گازی» با ارایه گزارش فروش به کمیته مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.

 

دانلود فایل مصوبات جلسه