مصوبات نود و هشتمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی

به گزارش اینپیا، براساس مصوبات جلسه نود و هشتم کمیته تخصصی پتروشیمی، عرضه سلف 300 تن کریستال ملامین به مدت 2 هفته  در هفته جاري توسط پتروشیمی خراسان به تصویب رسید. تامین  SBRشرکت لاستیک البرز به علت مشکلات مربوط به ورشکستگی و موانع قانونی، به مقدار 200 تن توسط پتروشیمی بندر امام به صورت خارج […]

به گزارش اینپیا، براساس مصوبات جلسه نود و هشتم کمیته تخصصی پتروشیمی، عرضه سلف 300 تن کریستال ملامین به مدت 2 هفته  در هفته جاري توسط پتروشیمی خراسان به تصویب رسید.

تامین  SBRشرکت لاستیک البرز به علت مشکلات مربوط به ورشکستگی و موانع قانونی، به مقدار 200 تن توسط پتروشیمی بندر امام به صورت خارج از بورس تصویب شد.

در خصوص واردات پلی استایرن انبساطی از سوی پتروشیمی تبریز، با توجه به تبصره 4 بند ج ماده 3 شیوه‌نامه عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی، مقرر شد پیگیري و مذاکره با خریداران با همکاري اعضاي کمیته انجام شود.

همچنین با توجه به طرح دو فوریتی ایجاد سازمان بازرگانی مقرر شد فعلا ادامه جلسات اصلاح و بازنگري دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی متوقف شود.