مصوبه دولت امروز ابلاغ شد: واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می کنند

معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای حمایت از صادرات و تسهیل واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود. به گزارش اینپیا به نقل از اقتصاد آنلاین، سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت گفت: رییس جمهور روی موضوع […]

معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای حمایت از صادرات و تسهیل واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود.

به گزارش اینپیا به نقل از اقتصاد آنلاین، سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت گفت: رییس جمهور روی موضوع رفع موانع صادراتی وقت گذاشت و مصوبه ای در قالب سیاست های رونق صادرات و مدیریت واردات در دولت تصویب شد و این مصوبه می تواند کمک رسان صادرات باشد.

وی افزود: بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده؛ ضمن اینکه بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است؛ ضمن اینکه سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می کنند برداشته شد.

نیازی گفت: گسترش رویه های تجاری و تهاتر در این دستورالعمل پرداخته شده و توصیه های خوبی در این رابطه داده شده است.

وی افزود: رویه واردات اعتباری برای تولید تسهیل شده و بانک مرکزی باید تسهیل گری کند.