مقایسه روزهای تعطیل ایران با برخی کشورهای هدف صادراتی

روزهای اخیر مجددا بحث‌هایی پیرامون افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز داغ شده است. این در حالی است که در صورت تعطیلی روز پنج‌شنبه، بسیاری از مراودات بین‌المللی کشور در هفته طی چهار روز متوالی، تقریبا تعطیل خواهند شد و پنج‌شنبه و جمعه را به دلیل تعطیلات داخلی و شنبه و یکشنبه را به دلیل تعطیلات بین‌المللی از دست خواهیم داد.

لازم به ذکر است به دلیل چنین شرایطی، بسیاری از کشورهای عربی در سال 2012 روزهای تعطیل خود را از پنجشنبه و جمعه به شنبه و جمعه تغییر دادند.

از آنجا که جهان در حال تغییر است، اگر زمانی ایران بخواهد ارتباط بیشتری با سایر کشور ها برقرار کند، باید زیر ساخت ها برای این موضوع مهیا باشد و یکسان‌سازی تعطیلات با سایر جهان یکی از آنهاست.

یافته‌های OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) در رابطه با نحوه توزیع تعطیلات در بین کشورهای اروپایی در سال 2014 نیز حاکی از این بوده که در میان کشور‌هایی که بیشترین حجم از مبادلات را دارند یکسان‌سازی تعطیلات تقویم سبب صرفه‌جویی در هزینه تعطیلات خواهد شد.