منتظر موج جدید افزایش قیمت مواد اولیه باشیم؟

به گزارش اینپیا، افزایش قیمت کامودیتی ها در جهان و نگرانی برای ایجاد یک موج جدید رشد نرخ  موجب شده است که تکاپو برای خرید مواد اولیه در صنایع تکمیلی افزایش پیدا کند.   برخی تحلیل گران بر این باورند که ممکن است قیمت نفت به زودی به 80 دلار برسد و بعید نیست که نرخ […]

به گزارش اینپیا، افزایش قیمت کامودیتی ها در جهان و نگرانی برای ایجاد یک موج جدید رشد نرخ  موجب شده است که تکاپو برای خرید مواد اولیه در صنایع تکمیلی افزایش پیدا کند.

 

برخی تحلیل گران بر این باورند که ممکن است قیمت نفت به زودی به 80 دلار برسد و بعید نیست که نرخ مس نیز از 20 هزار دلار عبود کند.

 

نمودار زیر نشان دهنده رشد شاخص کامودیتی ها و همچنین افزایش انتظارات تورمی است.

 

در این بین اما شاهد آن هستیم که در کشور ما با توجه به کاهش نرخ دلار و امیدواری ها به رفع تحریم، حجم معاملات مواد اولیه کاهش پیدا کرده است و خریداران در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند.

 

با این وجود نگاه بلندمدت به شرایط کنونی می توان حاکی از آن باشد که رشد نرخ کامودیتی ها ممکن است یک موج صعودی جدید در نرخ های مواد اولیه ایجاد کند.