مهدی پورقاضی

نام و نام خانوادگی  مهدی پورقاضی
تاریخ تولد ۵/۱/۱۳۳۶
تحصیلات مهندسی مکانیک
نام شرکت نیرومند پلیمر پارس
تاریخ تاسیس شرکت ۱۳۵۱
تعداد پرسنل ۱۲۵