نام و نام خانوادگی

 مهدی پورقاضی

تاریخ تولد

5/1/1336

تحصیلات

مهندسی مکانیک

نام شرکت

نیرومند پلیمر پارس

تاریخ تاسیس شرکت

1351

تعداد پرسنل

125