مهلت ثبت‌نام صادرکنندگان برگزیده استانی تا 10 آبان تمدید شد

سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه tpo.ir/proexp1400 از روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 آماده ثبت نام الکترونیکی از مشارکت کنندگان است. به گزارش اینپیا، پیرو اعلام قبلی، صادرکنندگان ثبت نام شده در سامانه مذکور می توانند از تاریخ 1400/070/03 نسبت به تحویل اسناد و مدارک مربوطه به […]

سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه tpo.ir/proexp1400 از روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 آماده ثبت نام الکترونیکی از مشارکت کنندگان است.

به گزارش اینپیا، پیرو اعلام قبلی، صادرکنندگان ثبت نام شده در سامانه مذکور می توانند از تاریخ 1400/070/03 نسبت به تحویل اسناد و مدارک مربوطه به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1400 مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود اقدام کنند.

004851