نظرسنجی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت کنندگان محترم در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست لطفا با پر کردن نظر سنجی زیر در باره این نمایشگاه ما را همراهی نمایید.
میزان رضایت شما از زمان برگزاری نمایشگاه
میزان رضایت شما از نحوه ثبت نام نمایشگاه
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی نمایشگاه
میزان رضایت شما از خدمات و امکانات نمایشگاه
تاثیر نمایشگاه را در فروش خود چگونه ارزیابی میکنید؟
تعداد قراداد/ فاکتور فروش ناشی از حضور در نمایشگاه شما چه قدر بود ؟
تعداد بازدیدکننده های داخلی را نسبت به سال قبل چگونه ارزیابی میکنید ؟
تعداد بازدیدکننده خارجی را نسبت به سال قبل چگونه ارزیابی می کنید ؟
در کل میزان رضایت شما از نمایشگاه امسال نسبت به سالهای قبل چه قدر است؟