نقطه روشن سومین اقتصاد بزرگ جهان سوسو می‌زند

فعالیت خدمات نوامبر ژاپن با کمترین سرعت در یک سال رشد می‌کند.

یک نظرسنجی تجاری در روز سه شنبه (۵ دسامبر) نشان داد که فعالیت خدمات ژاپن در ماه نوامبر با کندترین سرعت در یک سال گذشته گسترش یافت که تحت تاثیر کاهش شتابان صادرات جدید و تقاضای ضعیف‌تر بود، با این حال، چشم‌انداز این بخش همچنان خوش‌بین بود.

بخش خدمات نقطه درخشانی برای سومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است که به جبران عقب ماندگی رشد ناشی از تولید در حال مبارزه کمک کرده است.

شاخص نهایی مدیران خرید خدمات در نوامبر از ۵۱.۶ در ماه اکتبر به ۵۰.۸ کاهش یافت. تجارت جدید نسبت به ماه گذشته افزایش یافت در حالی که تجارت جدید صادراتی برای دومین ماه متوالی کاهش یافت.

چشم‌انداز ارائه دهندگان خدمات برای ۱۲ ماه آینده به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید و در میان بالاترین‌های ثبت شده قرار گرفت که ناشی از چشم انداز تقاضای قوی و گسترش تجارت است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی از ۵۰.۵ در اکتبر به ۴۹.۶ در ماه نوامبر کاهش یافت و برای اولین بار از دسامبر سال گذشته در محدوده انقباض قرار گرفت.