نمایشگاه پلاست ایندیا 2023 با شعار رشد پایدار نوآور برگزار می‌شود

نمایشگاه پلاستیک هند با عنوان پلاست ایندیا، در تاریخ 12 تا 16 بهمن ماه در سالن نمایشگاه پاراگانی میادان شهر دهلی برگزار می‌شود. در این نمایشگاه 6 شرکت مرتبط با حوزه پلیمر و پتروشیمی از ایران نیز حضور دارند. نمایشگاه پلاست ایندیا، در این دوره به نوآوری، زیست پایدار و رشد فناوری‌هایی تمرکز دارد که […]

نمایشگاه پلاستیک هند با عنوان پلاست ایندیا، در تاریخ 12 تا 16 بهمن ماه در سالن نمایشگاه پاراگانی میادان شهر دهلی برگزار می‌شود. در این نمایشگاه 6 شرکت مرتبط با حوزه پلیمر و پتروشیمی از ایران نیز حضور دارند.

نمایشگاه پلاست ایندیا، در این دوره به نوآوری، زیست پایدار و رشد فناوری‌هایی تمرکز دارد که رسیدن به محیط‌زیست پاک‌تر و رشد اقتصادی زیست‌پایدار را تسهیل کند.