انتقاد انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از عدم مشورت با تشکل‌های ذی نفع و ذی صلاح در فرآیندهای کارشناسی

نگرانی از انحراف عرضه تلفیقی از هدف اصلی آن

به گزارش اینپیا؛ پیگیری های معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت برای کاهش تفاوت نرخ بین بازار سیاه و بورس کالا در راستای بهبود شرایط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ظاهراً به سمت متفاوتی متمایل می شود. هنوز ابهامات در خصوص شرایط عرضه و معاملات به رغم برخی نامه نگاری ها ادامه داشته و انجمن […]

به گزارش اینپیا؛ پیگیری های معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت برای کاهش تفاوت نرخ بین بازار سیاه و بورس کالا در راستای بهبود شرایط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ظاهراً به سمت متفاوتی متمایل می شود. هنوز ابهامات در خصوص شرایط عرضه و معاملات به رغم برخی نامه نگاری ها ادامه داشته و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به شدت پیگیر شفافیت و ویژگی های لازم برای موفقیت اجرای عرضه و فروش تلفیقی است زیرا کم توجیهی به نظرات کارشناسی می تواند به شکست و زیان بار بودن این شیوه برای صنعت منتهی شود.
عرضه تلفیقی یکی از رویکردهای مهم برای کاهش التهاب در بازار و رشد عرضه کالاهایی است که از تولید داخلی کافی برخوردار نیست. مدت ها تولید دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند به این شیوه با تلفیق مواد اولیه وارداتی مورد عرضه قرار می گرفت ولی اخیراً شاهد رخدادهای غیرمنتظره ای هستیم که نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده است.