دکتر قنبرپور در سخنرانی افتتاحیه چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران بیان کرد:

هدف چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران شناساندن یک تصویر کلی از اقتصاد این صنعت است

دکتر برمک قنبرپور، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع ملی پلیمر ایران و دبیر کل چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، در بخش افتتاحیه این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی و پیچیدگی طرح‌ریزی برای بنگاه‌های تولیدی، سازمان‌ها را به سمت کسب دانش […]

دکتر برمک قنبرپور، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع ملی پلیمر ایران و دبیر کل چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران، در بخش افتتاحیه این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی و پیچیدگی طرح‌ریزی برای بنگاه‌های تولیدی، سازمان‌ها را به سمت کسب دانش و مهارت در حوزه اقتصاد خرد سوق داده است.در این بستر تشکل‌های صنفی و تخصصی به عنوان موتور محرک توسعه، نقش مهم و اساسی خود را به دقت ایفا کنند‌.

او افزود: از این رو انجمن ملی پلیمر ایران به‌عنوان انجمن ملی و فراگیر با عصویت ۲۰ انجمن تخصصی و بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی، وطیفه وجودی خود را شناسایی و رفع موانع پیشروی توسعه بنگاه‌ها و در راستای بهبود بازده سرمایه و توان رقابت‌پذیری آن‌ها می‌داند.

قنبرپور بیان کرد: در این راستا کمیسیون آموزش انجمن ملی و گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد به صورت مشترک اقدام به برگزاری چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران کردند. این همایش با استقبال خوبی از سوی صنایع پلیمری، سازمان‌های خصوصی و دولتی مربوطه و تشکل‌های خصوصی همراه شده است.

وی افزود: دوره سوم این همایش در روزهای ابتدایی خرداد سال گذشته و با مشارکت ۴۰۰ نفر از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان، بازرگانان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران، مسیولان دولتی و‌.. برگزار شد. نطرسنجی‌های سیستماتیک از شرکت کنندگان انجام شد و نتایج از آن حکایت دارد که شرکت‌کنندگان رضایت‌مندی بالایی داشتند.

وی افزود: مهمترین ماموریت انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ارتقا صنایع پلیمر کشور از طریق برقراری ارتباط موثر با نهادهای مرتبط و ذی‌نفعان بخش خصوصی و دولتی است. هدف کلان که در این راستا در انجمن تعریف شده عبارت است از بهسازی منابع انسانی بنگاه‌ها، تقویت دانش و مهارت و سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست‌. اهداف همایش درحال برگزاری نیز در راستای اهداف اصلی انجمن تعریف شده است.

قنبرپور در ادامه اهداف اصلی چهارمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک را به شکل تیتروار عنوان کرد:
_ شناساندن یک تصویر کلی از اقتصاد صنایع پلیمر ایران برای فعالین این حوزه

_ ایجاد ارتباط ۲طرفه موثر میان فعالین اقتصادی و تصمیم گیران سطح کلان

_آشنایی بنگاه‌های اقتصادی صنعت پلیمر با فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌رو

_ بهبود سطح ارتباطات و تعاملات دانشگاه و صنایع پلیمر و تعریف پروژه‌های کاربردی