واردات EPVC آزد شد

طی شصت و هفتمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی واردات EPVC به منظور کمک به تنظیم بازار و با رعایت ضوابط وزارت صمت مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش اینپیا بر اساس مصوبات اعلام شده در این کمیته، در مورد عرضه بهین یابی LMP که مورد اعتراض بسیاری از مصرف کنندگان قرار گرفته، مقرر شد پیگیری […]

طی شصت و هفتمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی واردات EPVC به منظور کمک به تنظیم بازار و با رعایت ضوابط وزارت صمت مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش اینپیا بر اساس مصوبات اعلام شده در این کمیته، در مورد عرضه بهین یابی LMP که مورد اعتراض بسیاری از مصرف کنندگان قرار گرفته، مقرر شد پیگیری تسریع در تخصیص سهمیه بهین یابی توسط معاونت امور صنایع وزارت صمت ظرف مدت 20 روز انجام شود.

همچنین در این خصوص فهرست واحدهای مصرف کننده که در دریافت سهمیه مشکل دارند توسط انجمن مستربچ و کامپاند جهت رفع مشکل باید ارائه شود.

در خصوص قیمت گرید 564S و 565S پلی پروپیلن مقرر شد بر اساس ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار 95% فوب مطابق روال موجود بر اساس تبصره 8 ماده 5 دستورالعمل با ضریب 6 %اختلاف نسبت به گرید R 552 ) توسط دفتر توسعه انجام شود.

در این جلسه نظارت بر کالاهای غیر بهین یابی برعهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.

همچنین مقرر شد تاخیر درباره بارگیری خریداران PET توسط سازمان حمایت بررسی شود.

مصوبات این جلسه را در فایل زیر مشاهده کنید: