پنجاه و سومین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

صبح امروز پنجاه و سومین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند؛

بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با صنعت پلیمر و صنایع مرتبط با آن

بررسی زمان تجمیع سهمیه گروه کالایی پلی اتیلن

بررسی افزایش سهمیه واحد های توسعه یافته